Consadole Sapporo Players 2003

Players’ list of Consadole Sapporo in 2003 season.

NUMBER NAME POSITION
1 Yohei SATO GK
2 Hitoshi MORISHITA MF
3 Hideaki MORI DF
4 Yasuyuki KONNO MF
5 Jin SATO DF
6 Kensaku OMORI DF
7 Naoki SAKAI MF
8 Jose Reginaldo VITAL MF
8 Joubert Araujo Martines (BETO) MF
9 Edi Carlos Dias Marcal FW
9 WILL Robson Emilio Andrade FW
10 ROBERT Da Silva Almeida MF
11 Shinya AIKAWA FW
12 Supporters’ Number
13 Tomokazu HIRAMA MF
14 Junji NISHIZAWA DF
15 Yasuyuki MORIYAMA FW
16 Gakuya HORII FW
17 Tatsunori ARAI FW
18 Yushi SODA DF
19 Koji NAKAO MF
20 Tomohiro WANAMI MF
21 Yosuke FUJIGAYA GK
22 Kyosuke YOSHIKAWA DF
23 Makoto SUNAKAWA MF
24 Yu KAWAMURA FW
25 Yoshihiro NISHIDA MF
26 Hiroshi KICHISE MF
27 Hiroki MIHARA MF
28 Akihiro TABATA DF
29 Atsushi INOUE GK
30 Tetsuya ABE GK
31 Yuji OZAKI MF
32 Atsushi ICHIMURA MF
33 Yuki OKADA MF
34 Takuya KAWAGUCHI DF
35 Kazuya KAWABATA DF
※1 Tomoki SUZUKI MF
※1 Seiya FUJITA MF

*1 These youth players participated “emperor’s cup all Japan Soccer Tournament” without J-league.

Hokkaido Consadole Sapporo Fansite