Consadole Sapporo Players 1998

Players’ list of Consadole Sapporo in 1998 season.

Number Name Position
1 Havenaar DIDO GK
2 Ryuji TABUCHI DF
3 Luiz Carlos PEREIRA DF
4 Satoshi KAJINO DF
5 Takashi KIYAMA DF
6 Takamitsu OHTA MF
7 Giichi GOTO MF
8 WALTER Henrique De Oliveira MF
9 Jorge Dely VARDES FW
10 Hugo Hernan MARADONA MF
11 Kenji ARIMA FW
12 Ryuji KATO GK
13 Tomotaka FUKAGAWA FW
14 Tsuyoshi FURUKAWA DF
15 Tatsuya MURATA DF
16 Kenji KIKAWADA FW
17 Hiromasa SUGURI MF
18 Kota YOSHIHARA MF
19 Taku WATANABE MF
20 Naohiko OKADA MF
21 Yasuyuki AKAIKE GK
22 Tastuya ASANUMA MF
23 Hiromasa TOKIOKA MF
24 Nobuhito TORIIZUKA MF
25 Takashi YAMAHASHI FW
26 Yoshifumi OHNO DF

Hokkaido Consadole Sapporo Fansite