Consadole Sapporo Players 1997

Players’ list of Consadole Sapporo in 1997 season.

Number Name Position
1 Havenaar DIDO GK
2 Ryuji TABUCHI DF
3 Luiz Carlos PEREIRA DF
4 Tuyoshi FURUKAWA DF
5 Noriaki ASAKURA MF
6 Takamitsu OHTA MF
7 Giichi GOTO MF
8 Tastuya ASANUMA MF
9 Dely BARDES FW
10 Hugo MARADONA MF
11 Yasuhiko NIIMURA FW
12 Goichi TOGASHI DF
13 Yuji NAKAYOSHI DF
14 Taku WATANABE DF
15 Tatsuya MURATA DF
16 Nobuhito TORIIZUKA MF
17 Kenji KIKAWADA FW
18 Kota YOSHIHARA MF
19 Kosuke ONO MF
20 Dai YOSHINARI MF
21 Yasuyuki AKAIKE GK
22 Tetsuya TSUCHIDA DF
23 Hiromasa TOKIOKA MF
24 Makoto KANEKO MF
25 Naohiko OKADA MF
26 Hidehiko AYUGAI DF
27 Yoshifumi OHNO DF
28 Takashi YAMAHASHI MF
29 Hideaki KUDOH GK
30 Atsuhiko MORI GK

Hokkaido Consadole Sapporo Fansite