Consadole Sapporo Players 1996

Players’ list of Consadole Sapporo in 1996 season.


Number Name Position
0 Luiz Carlos PEREIRA DF
1 Yuji CHAKI GK
2 Hiroshi HIRAKAWA DF
3 Goichi TOGASHI DF
4 Hiroaki HIRAOKA DF
5 Noriaki ASAKURA MF
6 Takamitsu OHTA MF
7 Giichi GOTO MF
8 Tsuyoshi KATO FW
9 PAVEL Rehak FW
10 Omar OTERO MF
11 LUBOS Zakostelsky MF
12 Keiichi ZAIZEN MF
13 Hiroyuki YOSHIDA MF
14 Masahiro SHINMYO FW
15 Tatsuya MURATA DF
16 Yuji NAKAYOSHI DF
17 JOSEF Jinoch FW
18 Keizo ADACHI MF
20 Masayuki MIURA DF
21 Hiroyuki ABURA DF
22 Hiroki KOIKE GK
23 Atsushi KIJIMA MF
24 Koji KAWAI FW
26 Shizuomi GOTO DF
27 Nobuyuki MURATA FW
28 Mitsuhiro SHINMACHI GK
29 Tastuya ASANUMA MF
30 Atsuyuki KAWAURA DF
31 Kenji IWASAKI DF
32 Isao KIKUCHI MF
33 Susumu WATANABE DF
34 Tetsuya TSUCHIDA DF
35 Sunao OKITA MF
36 Kazuyuki MAKITA MF
37 Keita KASAHARA FW
38 Kota YOSHIHARA MF
39 Dai YOSHINARI MF
40 Kosuke ONO MF
41 Daichi MATSUYAMA MF
43 Atsushi SHIRAI GK
45 KIM Juson FW

Hokkaido Consadole Sapporo Fansite